Home » Yozack Florencio (Stallion, #12) by Sonia Francesca
Yozack Florencio (Stallion, #12) Sonia Francesca

Yozack Florencio (Stallion, #12)

Sonia Francesca

Published 2007
ISBN : 9789710230235
Mass Market Paperback
128 pages
Enter the sum

 About the Book 

Women kiss me all the time, for no particular reason. I dont mind. Ikaw, kung gusto mo uli akong halikan, go ahead. I wont mind at all.Mataas ang tingin ni Diosa sa kanyang sarili. She could all the attention she wanted-when she needed it. IyonMoreWomen kiss me all the time, for no particular reason. I dont mind. Ikaw, kung gusto mo uli akong halikan, go ahead. I wont mind at all.Mataas ang tingin ni Diosa sa kanyang sarili. She could all the attention she wanted-when she needed it. Iyon kasi ang nakasanayang niya.Hanggan sa isang lalaki ang sumira sa natural na pag-inog ng mundo niya. Si Yozack - ang lalaking basta na lang niya hinalikan at pagkatapos niyon ay ni hindi man lang siya hinabol para tanungin. She got curious about him. Until one day, she realized she wasnt just curious about him.Id like to be your friend, wika sa kanya ni Yozack. If its okay with you.Of course it was not okay. Because she had fallen in love with him!